TAKSİDE KAMERAYA İPTAL DAVASINA İLİŞKİN BARO BAŞKANI KONUŞTU
24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:31

Radyo Trafik Canlı yayınında konuşan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, taksilere getirilen panik butonuna bir itirazda bulunmadıklarını, bunun güvenlik için gerekli olduğunu ancak, kamera konusunun hem taksicinin hem kişilerin haklarına müdahale olduğunu belirtti. Durakoğlu, “Suça tanık olan ve onu ihbar etmeyen taksicinin durumu ne olacaktır? Bu uygulama toplumun giderek ihbarcılığa, muhbirliğe alıştırılmasıyla ilgilidir, bu doğru bir tablo değil. Bizim toplum olarak berber ve taksi en çok konuştuğumuz yerler, bu alışkanlıklarımızı, bu doğamızı falan mı değiştirelim? Bu özgürlük alanlarının kısıtlanmasıdır, zaten bizim itirazımız olan konu da bu.” dedi.

İstanbul Barosu, Emniyet Genel Müdürlüğünün taksilerde ses ve görüntünün kaydının yapılmasını zorunlu kılan genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmıştı. Konuya dair Radyo trafik canlı yayınına bağlanan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, taksilerin özel alan değil kamusal alan olduğunu savunmuş, kameraların taksicilerin güvenliği için gerekli olduğuna değinmişti.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ise bu uygulamayı hukuk çerçevesinde değerlendirerek, neden itiraz ettiklerini ve beklentilerinin neler olduğunu, Radyo Trafik Canlı yayınında anlattı.

“BİR SUÇA TANIK OLAN VE ONU İHBAR ETMEYEN TAKSİCİNİN DURUMU NE OLACAK?”

Özel hizmetin alınmasına yönelik bir durumu, kamu hizmeti olarak değerlendiren yaklaşımların her birinin hukuken tartışmalı olduğunu belirten Durakoğlu,
“Emniyet Genel Müdürlüğü yasa yoluyla düzenlemesi gereken şeyi genelge yayınlayarak düzenledi ve taksilerde böyle bir uygulama başlattı. Uygulamanın içerisinde panik butonu da var, kamerayla ses ve görüntü alınması da var. Biz panik butonu olayına bir itirazda bulunmuyoruz, taksici esnafının herhangi bir tehlikede kaldığı zaman güvenlik güçlerine haber vermesini sağlayan bu olguyla ilgili herhangi bir itirazımız yok. Ama özellikle kamera ile ilgili ses ve görüntü alınmasına yönelik konularda ciddi hukuki sorunların çıkabileceğini düşünüyoruz. Bu sorunların en başında gelen olgu kesinlikle özel yaşamın gizliliğine ilişkin olgudur. Türk Ceza Kanunu çok açık bir biçimde, kişilerin kendi rızaları olmaksızın herhangi bir biçimde ses ve görüntü alınmasına olanak vermez. Şimdi siz istemiyorsanız taksiye binmeyin diyebilirsiniz ama bir özel hizmetin alınmasına yönelik durumu, kamu hizmeti olarak değerlendiren yaklaşımların her biri de hukuken tartışmalıdır. Ama benim haberim olmadan ses görüntülerimin alınması ve yayınlanması çok ciddi bir biçimde özel yaşamın gizliliğini ihlal eden sonuçlar doğurur. Kaldı ki benim sadece taksiciyle konuşmam da değil, o sırada telefonda konuşuyor olmam nedeniyle bazı şeylerin ses ve görüntülerinin alınabiliyor olmasının ortaya çıkarabileceği sorunlar da olabilir. Taksici esnafı bakımından da sorunlar doğurabilecek bir durum bu. Bizim ceza kanunumuz suçu ihbar etmemeyi suç sayar mesela. O sırada telefonla yaptığı görüşme sırasında bir suçun işlendiği haberini alan taksici esnafının durumu ne olacaktır? Ya da başka bir nedenle izlenen kişinin telefon konuşmalarında bambaşka bir nedenle ortaya çıkan bir suça tanık olan ve onu ihbar etmeyen taksicinin durumu ne olacaktır? Ya da ihbar eden taksici, bütün bu ihbarlar sonucunda suçsuz olduğu ortaya çıkan bir mağdurun bu nedenle ortaya çıkan zararlarını kim giderecektir? Taksici esnafının başına bela olabilir mi bütün bunlar. Size böyle onlarca tartışma sayabilirim. Bu nedenler özgürlüğü ve kamusal alanı ihlal eden şeyler olduğu için, kanunun düzenlenmesi, uzun uzun tartışılması gereken şeyler. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yazacağı bir genelgenin, ona Belediyenin uyacağı basit bir uygulamayla olabilecek şeyler değil bunlar. O nedenle de iptalini istedik. Bir hukuki çerçeveye oturtmaya, hukukun içine getirmeye çalışıyoruz.” dedi.

“BU UYGULAMA ÖZGÜRLÜK ALANLARININ KISITLANMASIDIR”

Durakoğlu özel hayatın gizliliği ilkesine değinerek, “Bu bir toplum meselesidir. Burası bir özel alandır insanlar özel şeylerini buradan paylaşmasınlar diyebilirler bence bir sıkıntı yok. Ama gerçekten paylaşmıyorlar mı acaba? Bizim toplum olarak berber ve taksi en çok konuştuğumuz yerler, bu alışkanlıklarımızı, bu doğamızı falan mı değiştirelim? Bu özgürlük alanlarının kısıtlanmasıdır zaten bizim itirazımız olan konu da bu. Kaldı ki insanlar sırlarını ortaya koydukları için bu hukuki tartışmalar çıkmıyor, bazen hiç de sır olmadığını düşündüğü şeyleri anlattığı zaman ortaya çıkabiliyor.” dedi.

“GENELGEYLE 7 GÜN OLARAK TUTULACAK KAYIT, BELEDİYEYLE YAPILAN ANLAŞMADA 30 GÜNE ÇIKARILMIŞ”

Kamera kayıtlarının tutulması konusunda açıklık olmadığına dikkat çeken Durakoğlu, “Bu konuda genelgeyle düzenleme yapılmasının yanlışlığıyla birlikte çok açıklık yok. Nerede duracak bu kayıtlar, kim tutacak? Genelgeyle 7 gün olarak tutulacak kayıt, Belediyeyle yapılan anlaşmada 30 güne çıkarılmış, neden 30 güne çıkarıyorsunuz? Kaldı ki bu kayıtların söylendiği gibi amaca uygun olarak kullanıldığını düşünsel bile, bir suçlunun tespiti için yapılan bir inceleme sırasında, başka yapılacak olan incelemelerden çıkacak sonuçları nasıl değerlendireceksiniz? Bir suçluyu ararken başka bir suçlu ortaya çıkarsa bütün bunlara tanık olan taksici ne yapacak? Çünkü Ceza Kanununda suçluyu ihbar etmemek de suç, etse bir türlü etmese bir türlü. Bu toplumun giderek ihbarcılığa, muhbirliğe alıştırılmasıyla ilgili bir tablo, doğru bir tablo değil. Bu güvenliğin doğru bir biçimde sağlanmasına yönelik bir tablo değil, güvenlik mutlaka sağlanmalı, özgürlükler kadar önemlidir. Ama güvenlik uğruna özgürlüklerden, özellikle de özel alan içerisinde bu denli vazgeçmek doğru değil.” şeklinde konuştu.

“HUKUK KARŞISINDA EĞER YASALAR VARSA VERİLECEK KARAR BELLİDİR, BU İPTAL EDİLECEKTİR”

İptal davası konusunda beklentilerini dile getiren Baro Başkanı Durakoğlu, “İptal kararının çıkmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığından Emniyet Genel Müdürlüğüne bu genelgenin geri alınmasını, düzenlenmesini, tartışılmasını bekliyoruz. Hukuk karşısında eğer yasalar varsa verilecek karar bellidir, bu iptal edilecektir ama oturup bunları konuşup tartışmamız lazım böyle olmaz.” dedi.

@radyotrafik