KÖPRÜ CEZALARI AFFEDİLDİ, 1. KÖPRÜDEN HANGİ ARAÇLAR GEÇEBİLİR
4 Temmuz 2019 Perşembe 12:00

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara araçlara kesilen cezaları da affeden torba yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yassaya göre,tebliğ edilen cezalar ödendiyse bugünden itibaren üç ay içinde başvurulması halinde ödemeyi yapan mükellefe iade edilecek. Cezalara ilişkin açılan davalara yer olmadığına ilişkin karar verilecek ve yargılama giderleri tarafların üzerine bırakılacak, vekalet ücreti talep edilemeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan madde şöyle:

"25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 - 1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.”

Köprüden hangi araçlar geçebilir?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü cezalarının iptal edilmesi ile birlikte köprüden geçebilecek araçlar da UKOME tarafından güncellendi. UKOME'nin 2019/5-1 sayılı kararı ile, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebilecek araçları içeren aşağıdaki görsel paylaşıldı.

 

 

@radyotrafik